Finance & Business

May 2 2021

Cumhurbaşkanı Esad’tan Genel Af

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün 2 Mayıs 2021’den önce işlenen suçlar için genel af veren 2021 yılı 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkardı. Af, kısa süreli suçlar, muhalefetler için cezanın tamamı, çocuklar için reform ve bakım önlemleri, iç ve dış firarlar, geçici cinayet suçlarından bazı oranlar, çocuk suçları ve diğer suçları içermektedir. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Feb 20 2021

Cumhurbaşkanı Esad, “Mikro Finans Bankaları” Kurulması İlişkin Kararname Yayınladı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün; bu segment ek gelir sağlamak, iş fırsatları yaratmak ve sürdürülebilir kalkınma sağlamak için, Küçük üreticilerin, küçük işletme sahiplerinin ve düşük gelirli olan ve geliri olmayanların projelerine operasyonel krediler vererek gerekli finansmanın sağlanması amacıyla “mikro finans bankalarının” kurulmasına izin verilmesi ile ilgili 2021 tarihli 8 sayılı kararnameyi çıkardı. Çeviri: M.Y © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Feb 18 2021

Cumhurbaşkanı El Esad, Sanayi Bankası’nın Sermayesini 14 Milyar Suriye Lirasına Çıkarması İlişkin Kararname Yayınladı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün, Mevcut aşamanın gereksinimleri doğrultusunda endüstriyel projelere gerekli finansmanın sağlanmasında finansman kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, Sanayi Bankası’nın sermayesini 14 milyar Suriye lirasına çıkarması ile ilgili 2021 tarihli 7 sayılı kararnameyi çıkardı. Çeviri: M.Y © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Feb 2 2021

Cumhurbaşkanı Esad, İnşaat Sektöründe Mesleki Eğitim Merkezlerinin Kurulmasını Öngören Yasa Çıkardı

Related Articles ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün, inşaat sektörünün verimliliğini artırma, milli hasıladaki katkısına yardımcı olacak ve projelerin uygulama kalitesini artıracak, işgücü piyasasına nitelikli profesyonel kadrolar sağlamak amacıyla illerde inşaat sektöründe mesleki eğitim merkezlerinin kurulmsını öngören 2021 yılı 4 sayılı yasayı çıkardı. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Nov 22 2020

Cumhurbaşkanı Esad, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığına Mikdat’ı Yardımcılığına Caferi’yi Sabbağ’ı Da BM Daimi Temsilciliğine Atadı

Related Articles ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığına Dr. Faysal Mikdat’ı, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Yardımcılığına Dr. Beşşar Caferi’yi, Büyükelçi Bessam Sabbağ’ın da New York’taki daimi heyete nakledilerek Suriye Arap Cumhuriyeti’nin BM Daimi Temsilciliğine atanmasını öngören 322,323 ve 324 sayılı 3 Kanun Hükmünde Kararname çıkardı. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Jun 9 2020

Halk Meclisinin Bugünkü Oturumunda Bir Dizi Yasama Kararnameler Onaylandı

ŞAM – Halk Meclisi bugün meclis başkanı Hammuda Sabbağ başkanlığında düzenlenen oturumunda, 2011 yılının 107 sayılı yasama kararnamesiyle çıkarılan Yerel İdare Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yasama kararnamesini onayladı. “Yerel İdare ve Kentsel Kalkınma” ve “Anayasa ve Yasama İşleri” komitelerinden oluşan ortak timi, 2011 yılının 107 sayılı kararnamesiyle çıkarılan Yerel İdare Kanunu’nun bazı maddelerinde düzenleme yapılması ile ilgili Cumhurbaşkanının 9-4-2020 tarihli mektubunu tartıştıktan sonra değişiklikleri onayladı. Halk meclisi ayrıca bir dizi yasama kararnameleri çıkardı. Bu bağlamda Halk Meclisi tarafından çıkarılan 2020 yılının 6 sayılı yasama kararnamesiyle 2020-3-22 tarihten önce işlenen suçlara af verildi. 2020 yılının 8 sayılıl yasama …

May 31 2020

Cumhurbaşkanı Esad, Geçerli Vergi ve Harç Mevzuatında Geçen Tüm Yasal Süreleri Uzatan Kararname Çıkardı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad, Korona virüsünün yayılmasının sonuçlarına karşı koymak amacıyla alınan ihtiyati ve önleyici tedbirlerin başladığı tarih olan 22-2020 tarihinden başlamak üzere geçerli vergi ve harçlar mevzuatında belirtilen tüm yasal süreleri uzatmak için kanun hükmünde kararname yayımladı. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

May 28 2020

Cumhurbaşkanı Esad’dan Üniversite Öğrencilerini İlgilendiren Yeni Kararname Çıkardı

Related Articles ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün  Üniversite öğrencilerini ilgilnediren 2020 yılı 125 sayılı kararname çıkardı. Kararnameye göre 2006 yılı 250 sayılı yasayla belirlenen kayıt fırsatını kaçıranlara fakülte ve üniversitelerinde ikinci kez kayıt yapma, Yeterlilik, Uzmanlık ve Yüksek Lisans derecesindeki öğrencilerine üniversite dışından sınav verme fırsatını kaçıranlara istisnai bir yıl verirken 1-3-2019 tarihinden önce tez aşamasında kayıt yapan Yüksek Lisans ve Doktora derecesindeki öğrencilere ek bir Miladi yıl © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

May 17 2020

Başkan Esad, Şehit, Yaralı ve Kayıpların Ailelerine Yıllık Ücretsiz Eğitim Burslarını Belirleyen Kanun Hükmünde Kararname Çıkardı

Related Articles ŞAM –  Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, tüm üniversitelerin ve özel eğitim kurumlarının, savaş veya savaş operasyonları, veya terör çeteleri veyahut da düşman unsurların eliyle şehit düşen asker, silahlı kuvvetler ve iç güvenlik birimlerinden şehit, yaralıve kayıp olanların ailelerine her bir fakülte veya enstitüde  % 2 oranından  az olmamak şartıyla yıllık bedava burs vermelerini belirleyen 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi çıkardı. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

May 13 2020

Cumhurbaşkanı Esad İthal Hammadelerini Gümrük Vergisinden Muaf Tutan KHK Yayımladı

Related Articles ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün, %1 gümrük vergisine tabi tutulan yerel sanayi girdisi olarak ithal edilen hammaddelerin gümrük tarifesi çizelgesinde belirlenen gümrük vergisi ve ithalata uygulanan tüm vergi ve harçlardan muaf tutan 2020 yılı 10 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi yayımladı. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

May 11 2020

İç Ticaret Bakanlığına Neddaf Yerine el Barazi Getirildi

Related Articles ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Atıf Neddaf’ın bakanlığının sona erdiğini öngören 2020 Yılı 122 sayılı ve, Neddaf yerine Homs ili Valilik görevini sona erdiren ve İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanı olarak görevine devam etmesini öngören 123 sayılı iki kararname çıkardı. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

May 7 2020

Cumhurbaşkanı Esad Milletvekili Seçimlerini 19 Temmuz’a Erteleyen Kararname Çıkardı

Related Articles ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, korona virüsüyle mücadele kapsamında devletin aldığı ihtiyati önlemler çerçevesinde, 20 Mayıs’ta yapılması belirlenen Halk Meclisi Üçüncü Yasama Dönemi milletvekili seçimlerini 19 Temmuz’a erteleyen kararname çıkardı. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Mar 1 2020

Cumhurbaşkanı Esad’tan Şehit ve Kayıp Aileleriyle Sağlık Sigortasına Bağlananlara 20 Bin SL Ek Maaş

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün, şehit ve kayıp şahısların aileleriyle, askeri ve iç güvenlik kuvvetlerinden sağlık acizlik oranları % 40 ve daha fazlası olanların aylıklarına 20 bin Suriye lirası verilmesini öngören “5” no’lu Kanun Hükmündeki Kararname’yi çıkardı. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Apartment | Auto | Car | Credit | Insurance | Loan | News | Pharma | Real Estate | Rental | Travel | USA |