Finance & Business

May 10 2021

Cumhurbaşkanı el Esad, Yedek Subayların, Sınıf Memurlarının ve Bireylerin Çağırması ve Toplanmasına Son Verilmesi İçin İdari Bir Emir Yayınladı

ŞAM – Ordu ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Korgeneral Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad, 1-6-2021 tarihleri ​​arasında yedek subayları ve personelin çağırma ve tanımlanmasını sona erdirmek için idari bir emir çıkardı. Karar aşağıdakileri içermektedir: – 5 / 31-2021 tarihine kadar iki yıl veya daha fazla fiili rezerv hizmeti almış memurlar (yedek hizmete kayıtlı ve tutulan). – 5 / 31-2021 dahil olmak üzere iki yıl ve üzeri fiili yedek hizmeti bulunan ve hizmetlerinden vazgeçme ihtimaline göre görevden alınan Sağlık Hizmetleri Departmanında uzmanlaşmış insan hekimleri. – Asıl yedek hizmeti 5 / 31-2021 tarihine kadar yedi buçuk yıldan az olmayan memur ve şahısların (yedek hizmete …

May 2 2021

Cumhurbaşkanı Esad’tan Genel Af

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün 2 Mayıs 2021’den önce işlenen suçlar için genel af veren 2021 yılı 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkardı. Af, kısa süreli suçlar, muhalefetler için cezanın tamamı, çocuklar için reform ve bakım önlemleri, iç ve dış firarlar, geçici cinayet suçlarından bazı oranlar, çocuk suçları ve diğer suçları içermektedir. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Apr 20 2021

Cumhurbaşkanı El Esad Yeni Merkez Bankası Başkanı Atadı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad bugün, 2021 tarihli 126 sayılı Kararname ile Dr. Muhammed İssam Hazimah’ı Suriye Merkez Bankası Başkanı olarak atadı. Kararname No. (126) Cumhurbaşkanı 2002 tarihli 23 sayılı Kanun hükümleri ve değişikliklerine dayanarak. Aşağıdakilere karar verilir: Madde 1 – Dr. Muhammad İssam Hazima’yı Suriye Merkez Bankası Başkanı olarak atanır. Madde 2- Bu kararname yayımlanır ve onu uygulaması gerekenlere tebliğ edilir. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Apr 15 2021

Başkan El Esad, Telekomünikasyon Hizmetlerini Elde Etmek İçin Dolandırıcılık Yöntemlerini Kullanmanın Cezasını Sertleştiren Kararname Yayınladı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad bugün, dolandırıcılık yoluyla bir telekomünikasyon hizmetini elde eden veya edinmesine yardım eden herkese cezayı sıkılaştırmak için 2010 tarihli 18 Sayılı Kanunla yayımlanan Telekomünikasyon Kanununun 67. Maddesini değiştiren 2021 tarihli 9 Sayılı yasama kararnameyi çıkardı. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Apr 11 2021

Cumhurbaşkanı el Esad, Vatandaşları Sivil Statü Olaylarını Kaydetmede Geç Kaldıkları İçin Cezalardan Muaf Tutan Yasama Kararname Çıkardı

Related Articles ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad bugün, Suriye vatandaşlarını ve benzeri statüdeki kişileri, Medeni durum olaylarının kaydedilmesinde veya kanunla belirlenen süre için kişisel veya aile kartlarını elde etmede gecikmeleri nedeniyle Medeni Durum Kanununda öngörülen cezalardan muaf tutan 2021 tarihli ve 7 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkardı. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Feb 20 2021

Cumhurbaşkanı Esad, “Mikro Finans Bankaları” Kurulması İlişkin Kararname Yayınladı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün; bu segment ek gelir sağlamak, iş fırsatları yaratmak ve sürdürülebilir kalkınma sağlamak için, Küçük üreticilerin, küçük işletme sahiplerinin ve düşük gelirli olan ve geliri olmayanların projelerine operasyonel krediler vererek gerekli finansmanın sağlanması amacıyla “mikro finans bankalarının” kurulmasına izin verilmesi ile ilgili 2021 tarihli 8 sayılı kararnameyi çıkardı. Çeviri: M.Y © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Feb 18 2021

Cumhurbaşkanı El Esad, Sanayi Bankası’nın Sermayesini 14 Milyar Suriye Lirasına Çıkarması İlişkin Kararname Yayınladı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün, Mevcut aşamanın gereksinimleri doğrultusunda endüstriyel projelere gerekli finansmanın sağlanmasında finansman kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, Sanayi Bankası’nın sermayesini 14 milyar Suriye lirasına çıkarması ile ilgili 2021 tarihli 7 sayılı kararnameyi çıkardı. Çeviri: M.Y © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Feb 11 2021

Cumhurbaşkanı El Esad, Sinema Sanatları Yüksek Enstitüsünün Kurulmasına İlişkin Kararname Yayınladı

Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad bugün, sanatsal rönesansa ulaşmak için sinema sanatlarında uzman yetiştirmek, sinema sanatının çeşitli alanlarında eğitim ve yeterlilik sağlamak amacıyla Sinema Sanatları Enstitüsü’nü kurması ile ilgili 2021 tarihli 6 Sayılı kararnameyi çıkardı. P.M. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Jan 31 2021

Devlet Başkanı Esad, Kamu Konut Kurumu’na Devlet Işçilerine Konut İnşaatı Için Yıllık 5 Milyar Lira Kredi Veren Bir Yasa Çıkarıyor

ŞAM- Devlet Başkanı Beşar Esad bugün, Kamu Konut Kurumu’na devlet memurları için konut inşaatı için beş milyar Suriye lirasını aşmayan kredi veren 2021 tarihli 1 Sayılı Yasayı onayladı. Yasa metni aşağıda: 1 Sayılı Kanun Cumhurbaşkanı Anayasa hükümlerine göre, Ve Halk Meclisi tarafından MS 01-21-2021’de düzenlenen oturumda onaylandığı üzerine. Aşağıdakiler verilir: Madde 1 : 17/7/2002 tarihli ve 46 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Maliye Bakanlığı (Kamu Borç Fonu), devlet memurları için konut inşaatı için yüzde 1 faizle, Kamu Konut Kurumu’na beş milyar Suriye lirasını geçmeyen bir kredi verdi. kurumun yıllık yatırım bütçesinden takip edilebilir. Madde 2 : …

Jan 19 2021

Cumhurbaşkanı Beşşar El Esad İki Yargıcın Görevinden Alma Cezasının Uygulaması Hakkında İki Kararname Çıkardı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad, bugün Yüksek Yargı Konseyi tarafından iki yargıç hakkında hukuki ihlaller ve hatalar nedeniyle verilen görevden alma cezasının uygulanması için iki kararname çıkardı. 2021 tarihli 13 sayılı Kararname, Lazkiye Adliye’deki Ceble Birinci Temyiz Hukuk Mahkemesi Danışmanı Yargıç Muhammed bin Ali Yusuf aleyhine 01-11-2021 tarihli ve 4/4 sayılı Kararıyla Yüksek Yargı Konseyi tarafından verilen görevden alma cezasının uygulanmasını ve haklarının kanunlara göre tasfiyesini öngörmüştür. 2021 tarihli 14 sayılı Kararname ise, Halep Yedinci Kabahatler Temyiz Mahkemesi Danışmanı Yargıç Rakan Muhammad Vehiba aleyhine 1-4-2021 tarihli ve 1/1 sayılı Kararıyla Yüksek Yargı Konseyi tarafından verilen görevden alma cezasının uygulanmasını …

Nov 8 2020

Cumhurbaşkanı Esad Bedelli Askerlik İle İlgili Askerlik Kanunu Maddelerinin Bazıları Değiştiren Kararname Çıkardı

Related Articles ŞAM – – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün, 3-5-2007 tarih ve 30 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerini ve askerlik hizmeti kanununu da içeren değişikliklerini düzenleyen 31 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınladı. Kararnameye göre, mecburi hizmetten sorumlu olan kişi, kendisini sabit hizmete yerleştirmeye karar veren kişi, ödeme tarihinde Suriye Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kuruna göre üç bin ABD doları veya karşılığı Suriye lirası nakit ödeneği ödeme hakkına sahiptir. Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışında Arap veya yabancı ülkelerde ikamet eden mükellef, aşağıdakilere göre nakit ödenek ödeme hakkına sahiptir: A- Askerlik yaşına girmeden önce veya girdikten sonra ikametgahları en az …

Nov 4 2020

El Esad, Atom Enerjisi Kurumu ve Bilimsel Araştırma Kurumu ile ilgili Kanunun bazı maddeleri değiştiren Yasama Kararnamesi Çıkardı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad, 1976 tarihli (12) sayılı Atom Enerjisi Kurumu Kanunun bazı maddelerini ve Kurumun görevleri, Bilimsel Araştırma Kurumu üyelerinin çalışmaları ile teknik ve laboratuar organlarının çalışmaları ve tazminatları ile ilgili değişikliklerini değiştiren (29) sayılı yasama kararnamesini çıkardı. Çeviri: P.M. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Nov 4 2020

Cumhurbaşkanı Esad, Üniversitelerdeki Aakademik Personelin İdari Yükünün Tazminini, Komite Üyelerinin Ücretlerini, Sınav Çalışmaları ve Öğretim Saatleri İçin Tazminatı Belirleyen Bir Kararname Çıkardı.

ŞAM –Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün, üniversitelerdeki akademik personelin idari yükünün, komite üyelerinin ücretlerinin, sınav çalışma ve öğretim saatlerinin tazminatını belirleyen 2020 yılının 310 sayılı Kararname çıkardı. Çeviri: M.Y © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Nov 4 2020

Cumhurbaşkanı Esad, il merkezleri dışında Halep, Rakka, Deyrezzor ve Haseke Valiliklerinde Çalışanlara Yüzde 25 Tazminat Veren Bir Kararname Çıkardı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün, işin yapıldığı tarihte, uzak yerlerde aylık toplu ücretin yüzde 25’i ile tazminat ödemeleri için, valilik merkezleri hariç Halep, Rakka, Deyrezzor ve Haseke valiliklerinde eğitim pozisyonları veren işçilere 2020 yılının 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkardı. Çeviri: M.Y © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Nov 4 2020

Cumhurbaşkanı Esad, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Eğitim Pozisyonunda Bulunan İşçilere Aylık İş Niteliği İçin Yüzde 40, İdari İşe Atananlara Yüzde 10 Tazminat Veren Bir Kararname Çıkardı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün, Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim görevlerinde bulunan işçilere 30.06.2013 tarihinde yürürlükte olan aylık ücretin yüzde 40’ı, idari göreve atananlar için yüzde 10 oranında aylık çalışma mahiyetinde tazminat vermek için 2020 yılının 27 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkardı. Çeviri: M.Y © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Oct 26 2020

Cumhurbaşkanı el Esad, Rakka, Hama, Kunaytra, Deyrezzor ve İdlib İllerine Yeni Valiler Atayan Kararnameler Çıkardı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad bugün Rakka, Hama, Kunaytra, Deyrezzor ve İdlib illerine yeni valiler atayan beş kararname çıkardı. Cumhurbaşkanı el Esad’ın çıkardığı 2020 tarihli 293, 294, 295, 296 ve 297 numaralı kararnameler ile illere atanan yeni valiler aşağdaki listeyle belirlendi,- Abdülrezzak Halifa Rakka valisi Muhammed Tarik Kreyşati Hama valisi Abdülhalim Halil Kunaytra valisi Fadil Neccar Deyrezzor valisi Muhammed Tennuf İdlib valisi. Çeviri: P.M. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Oct 22 2020

Cumhurbaşkanı el Esad, Halk Meclisine 2021 İçin Devlet Bütçe Tasarısı Taslağını Gönderiyor

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad Halk Meclisi’ne sunulmak üzere bugün 2021 mali yılına ait devlet bütçe tasarısı taslağını meclise gönderdi. Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz Salı günü yaptığı toplantıda, 2020 bütçesi 4000 milyar lira iken, 2021 mali yılı için 8500 milyar Suriye lirası olan devlet bütçe tasarısının son halini onayladı. 2021 bütçesinde kamu harcamaları yatırım harcaması olan 7 bin milyar lira ve 1500 milyar lira cari harcamalar olmak üzere iki kalem halinde dağıtıldı. Böylece tahsisler, sosyal destek için yaklaşık 3500 milyar lira, tarımsal üretimi destek fonu için 50 milyar ve sosyal yardım ve kırsal kadın kalkınma fonu için 50 milyar lira …

Oct 21 2020

Cumhurbaşkanı Esad, Sivil ve Askeri Memurlar İle Emeklilere Bağış Kararnamesi Çıkardı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün, sivil ve askeri memurlara bir defaya mahsus olmak üzere 50 bin Suriye lirası ve maaş gelir vergisi ve maaşlarından muaf olan askeri ve sivil emekliler için 40 bin Suriye lirası tutarında bir defaya mahsus bağış ödenmesini öngören 25 sayılı Yasama Kararnamesini yayınladı. Çeviri: S.Ş. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Oct 21 2020

Cumhurbaşkanı Esad, Maaş ve Ücret Gelirleri Üzerindeki Asgari Vergiden Muafiyet Düzeyini Değiştiren Kararname Çıkardı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün, Gelir Vergisi Kanunu’nun (2003 tarihli 24 sayılı Kanun) 68. ve 69. Maddelerini değiştiren 2020 tarihli 24 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi çıkardı. Böylece maaş ve ücret gelirleri üzerindeki asgari vergiden muafiyet sınırı 15 bin yerine 50 bin Suriye lirası, artan oranlı vergi dilimlerinde de her bir vergi dilimi için 30 bin Suriye lirası olarak değiştirildi. Çeviri: S.Ş. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Oct 20 2020

Başkan el Esad, Ziraat Bankası’nın Yangınlardan Etkilenenlere Verdiği Kredi Faizinden Muaf Tutan Kararname Çıkardı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad bugün, Ziraat Kooperatif Bankası’nın Lazkiye, Tartus, Homs ve Hama illerindeki yeni çıkan yangınlardan etkilenenlere daha önce vermiş olduğu kredileri tüm sözleşme faizinden ve gecikme cezalarından bu kararın uygulanma tarihinden muaf tutmak için 2020 tarihli 23 sayılı yasama kararnameyi çıkardı. Çeviri: P.M. © 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Apartment | Auto | Car | Credit | Insurance | Loan | News | Pharma | Real Estate | Rental | Travel | USA |