Finance & Business

Jun 15 2021

Bakanlar Kurulu, Kamu Bankalarına Ilişkin Yasa Tasarısını Görüştü… İdari Birimlerin Yetkilendirilmesi Için Illere Katkı Sağlamayı Kabul Edildi

Bakanlar Kurulu, Kamu Bankalarına Ilişkin Yasa Tasarısını Görüştü… İdari Birimlerin Yetkilendirilmesi Için Illere Katkı Sağlamayı Kabul Edildi

ŞAM – Bakanlar Kurulu, Başbakan Huseyin Arnus’un başkanlığındaki haftalık oturumunda, bankaların çalışma ortamlarını birleştirmek ve bankacılık çalışmalarının denetimini ve geliştirilmesini organize etmek için kamu bankaları için bir yasal çerçeve geliştirmeyi amaçlayan kamu bankalarına ilişkin yasa tasarısını tartıştı.

Kabine, illere, idari birimlerin çalışmalarını yürütebilmeleri, doğrudan projeleri tamamlayabilmeleri, ihtiyaçları ve altyapıyı karşılayabilmeleri ve vatandaşlara hizmet sunabilmeleri için toplam 10 milyar liralık katkı payı vermeyi kabul etti.

Kabine, mezunları ülkede hizmet vermekle yükümlü olan Teknik Eğitim Yüksek Kuruluna bağlı teknik enstitü öğrencilerinin aylık ücretlerinin artırılmasına karar verdi.

Oturum sırasında Başbakan Arnus, hizmetlerin gerçekliğini iyileştirmek, vatandaşlar üzerindeki yaşam yüklerini azaltmak, işyerlerinde saha varlığı ve hizmet ve üretim planlarının kalkınma önceliklerine ve belirlenen zaman dilimlerine göre uygulanmasını sağlamak için tüm kamu kurumları arasında ortak çaba ve ağ oluşturma gereğini vurguladı.

Öte yandan Kabine, ilgili bakanlıkları, özellikle yenilenebilir enerjiler alanında yatırımları çekmek için uygun ortamın sağlanması için gerekli önlemleri içeren bir muhtıra sunmakla görevlendirdi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, Sanayi Bakanı’nın kamu ve özel sektördeki demir fabrikaları ve ergitme tesislerinin gerçekleri, çalışmalarında karşılaşılan zorluklar ve bunların geliştirilmesine yönelik öneriler hakkında yaptığı sunumu dinledi.

P.M.

© 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Bakanlar Kurulu, Kamu Bankalarına Ilişkin Yasa Tasarısını Görüştü… İdari Birimlerin Yetkilendirilmesi Için Illere Katkı Sağlamayı Kabul Edildi Bakanlar Kurulu, Kamu Bankalarına Ilişkin Yasa Tasarısını Görüştü… İdari Birimlerin Yetkilendirilmesi Için Illere Katkı Sağlamayı Kabul Edildi Bakanlar Kurulu, Kamu Bankalarına Ilişkin Yasa Tasarısını Görüştü… İdari Birimlerin Yetkilendirilmesi Için Illere Katkı Sağlamayı Kabul Edildi Bakanlar Kurulu, Kamu Bankalarına Ilişkin Yasa Tasarısını Görüştü… İdari Birimlerin Yetkilendirilmesi Için Illere Katkı Sağlamayı Kabul Edildi

Bakanlar Kurulu, Kamu Bankalarına Ilişkin Yasa Tasarısını Görüştü… İdari Birimlerin Yetkilendirilmesi Için Illere Katkı Sağlamayı Kabul Edildi

Written by NSA


Apartment | Auto | Car | Credit | Insurance | Loan | News | Pharma | Real Estate | Rental | Travel | USA |