Finance & Business

Jun 2 2021

Elektrik Bakanlığında Yapılan Toplantıda Elektrik Sektöründe Çalışanların Enerjilerini Uyandırma, Üretilen Miktarları Artırma ve Şebeke İhlalini Önlemesine Odaklandı

Elektrik Bakanlığında Yapılan Toplantıda Elektrik Sektöründe Çalışanların Enerjilerini Uyandırma, Üretilen Miktarları Artırma ve Şebeke İhlalini Önlemesine Odaklandı

ŞAM – Başbakan Huseyin Arnus, Elektrik Bakanlığı’nın ekonomiyi yönlendiren sinir olduğunu ve elektrik sektörünün gereksinimlerini karşılamak için sektörünün ve ülkedeki yeniden tamir aşamasının gerçekliğini ilerletmek için çifte çaba sarf etmesi ve mevcut kaynakları ve yetkinlikleri kullanması gerektiğini doğruladı.

Başbakan Arnus, bugün Elektrik Bakanlığı’nda bir toplantıya başkanlık ederken, elektrik sektörünü etkileyen zorluklar, zorluklar ve yıkım hakkında konuşmanın yalnızca gelecekteki çalışmaların beklentilerini ve uygun önceliklere göre atılması gereken pratik adımları bilmek olduğunu söyledi.

Başbakan, elektrik sektöründeki desteğin, tüketici ve üretim sektörlerinin kendileri için gerekli enerjiyi elde etmelerini sağlamayı amaçlayan bir hükümet sosyal ve ekonomik mesajı olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Arnus, elektrik sektöründeki mühendisler, teknisyenler ve işçiler de dahil olmak üzere tüm çalışanların enerjilerini harekete geçirmeye, onarım ve bakım işlemlerinde çifte çaba sarf etmeye ve üretim sürecinin önündeki engellere uygun çözümler bulmaya çağrıda bulundu.

Toplantıya katılanlar, yenilenebilir enerjilere yatırım yapmak ve rüzgar ve fotovoltaik enerji üretimindeki deneyleri genişletmek için ulusal bir konferans veya forum düzenlemenin önemini vurguladılar.

Elektrik Bakanlığı, işteki ilerleme ve başarı oranlarını ölçmek için bir ay içinde çalışmasına bir takip raporu sunmakla görevlendirildi.

P.M.

© 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Elektrik Bakanlığında Yapılan Toplantıda Elektrik Sektöründe Çalışanların Enerjilerini Uyandırma, Üretilen Miktarları Artırma ve Şebeke İhlalini Önlemesine Odaklandı Elektrik Bakanlığında Yapılan Toplantıda Elektrik Sektöründe Çalışanların Enerjilerini Uyandırma, Üretilen Miktarları Artırma ve Şebeke İhlalini Önlemesine Odaklandı Elektrik Bakanlığında Yapılan Toplantıda Elektrik Sektöründe Çalışanların Enerjilerini Uyandırma, Üretilen Miktarları Artırma ve Şebeke İhlalini Önlemesine Odaklandı Elektrik Bakanlığında Yapılan Toplantıda Elektrik Sektöründe Çalışanların Enerjilerini Uyandırma, Üretilen Miktarları Artırma ve Şebeke İhlalini Önlemesine Odaklandı

Elektrik Bakanlığında Yapılan Toplantıda Elektrik Sektöründe Çalışanların Enerjilerini Uyandırma, Üretilen Miktarları Artırma ve Şebeke İhlalini Önlemesine Odaklandı

Written by NSA


Apartment | Auto | Car | Credit | Insurance | Loan | News | Pharma | Real Estate | Rental | Travel | USA |