Finance & Business

Mar 24 2020

Korona Virüse Karşı Koyma Stratejsiyle İlgili Hükumet Ekibi, Yarından İtibaren Kısmi Sokağa Çıkama Yasağı Kararı Çıkardı

ŞAM – Korona virüsünün bölgesel ve uluslararası düzeylerde yayılmasını takip eden gelişmeleri izlemek ve bu virüse karşı koymak için alınması gereken icraatlar ve vatan evlatlarını sonuçlarından korumak çerçevesinde, virus’e karşı koyma stratejsiyle ilgili hükumet ekibi yarın akşam saat altıdan sabah altıya kadar başka bir bildirime kadar tüm bölgelerde, ticari mahaller ve mağazaların yasak dönemi boyunca kapanması ve ihlal edenler hakkında yasal yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı.

Başbakan İmad Hamis başkanlığında düzenlenen bugünkü toplantıda, İçişleri Bakanlığı, her ildeki valinin doğrudan zeminde uygulanmasıyla ilgili olması ve kamuya açık tüm mekanizmalarını valiliklerin emrinde yerine getirmesine karar verilmesi şartıyla, gerektiğinde her semttteki vatandaşlar için hizmetler, gıda maddeleri ve temel ihtiyaçların karşılanması hedefiyle, belirtilen süreye göre sokağa çıkma yasağını uygulamak için valilikler tüm önlemleri almakla görevlendirildi.

Yasak döneminde, sağlık personeli ve medya organları ekiplerine ek olarak ambulans, itfaiye ve ana hizmet kuruluşlarının (elektrik, su ve iletişim) çalışmaları kolaylaştırıldı.

İç ticaret ve tüketiciyi koruma ile yerel idare ve çevre bakanlıkları, mobil otomobiller ve akredite edilmiş insanlar aracılığıyla ve toplanmaları önlemek amacıyla idari birimin doğrudan denetimi altında tüm bölge ve mahallelerdeki vatandaşlara ekmek temin etmekle görevlendirildi.

Toplantıda iki çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. İlki İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanı başkanlığında, su kaynakları, elektrik, ulaşım, bayındırlık işleri, konut, iletişim ve iki devlet bakanını da içeren bakanlıklarda tedarik ve temel hizmetleri güvence altına almak, fırın ve tahıl merkezlerinin çalışmalarını denetlemek için bakanlıklardaki mekanizmaları ve insan gücünü kullanmasını hedefliyor.

Sağlık Bakanı başkanlığındaki ikinci grubun görevi ise, küresel düzeyde ve bölgesel olarak virüsün gelişmelerini takip ederek, yerel yönetim, yüksek öğrenim, içişleri ve eğitim bakanları da dahil olmak üzere virüsle mücadele için gerekli önlemleri teklif etmek, sağlık işlerini takip etmek, tıbbi ve sağlık tesisleri ve hastanelerin çalışmalarını sürdürmekle görevlendirilmiştir.

Toplantıda, kamu kurumlarının çalışmalarına devam etmekle görevli olanlar için bir çalışma mekanizması oluşturulmasına da karar verildi.

Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları Federasyonundan, fabrikalardan, endüstriyel ve üretken özel sektörlerden, işçiler için geçici daimi ikamet yerleri veya yetkili bakan ve vali ile koordineli olarak gerekli ulaşım araçlarını temin etmeleri talebinde bulunuldu.

© 2019-2020, All Rights Reserved, Finance & Business

Written by NSA


%d bloggers like this:
Apartment | Auto | Car | Credit | Insurance | Loan | News | Pharma | Real Estate | Rental | Travel | USA |